Welkom op de website van het Centrum voor LeerGym!

Het Centrum voor LeerGym is gespecialiseerd in één- en meerdaagse BrainGym trainingen en in de ontwikkeling van BrainGym materialen. De trainingen zijn zowel intern als op locatie.
Na het volgen van de basistraining BrainGym 1.01A en B is men direct in staat het geleerde in praktijk te brengen, zowel in de individuele behandeling, als in het werken met groepen. Later kan er gekozen worden voor specialisatie; voor het werken in de praktijk en/of voor het zelf lesgeven in BrainGym. 

Voor wie is BrainGym bedoeld?
Voor iedereen die gemotiveerd is om letterlijk en figuurlijk in beweging te komen, vanuit de behoefte om 'alles eruit te laten komen wat erin zit'.
Dit kunnen kinderen of volwassenen zijn, die in leersituaties blokkades tegenkomen, maar vooral ook hulpverleners die -al of niet professioneel- mensen begeleiden in het aanpakken van leerproblemen. Er wordt hierbij meer gefocust op mogelijkheden en kwaliteiten, dan op problemen.
BrainGym is dus bedoeld voor kinderen en volwassenen, voor leerkrachten, remedial teachers, logopedisten, fysiotherapeuten en -niet in de laatste plaats- voor ouders.

Toepassing van BrainGym op een school in België

Waar heeft het mee te maken?
Vanaf onze geboorte tot en met onze kleutertijd hebben we de tijd om ons voor te bereiden om op school te leren lezen en schrijven en wat daar verder op volgt.
De ontwikkeling van ons brein gaat gelijk op met de ontwikkeling van het lichaam. Onderling stimuleren zij elkaar. De kruipbeweging is hier een goed voorbeeld van. De samenwerking tussen links en rechts is een eerste vereiste om goed te kunnen leren en houdt verband met de coördinatie van het brein met de zintuigen en de rest van het lichaam (bijvoorbeeld de oog/hand-coördinatie).
Als het goed is verloopt dit proces als vanzelf op een speelse en natuurlijke manier en beleven we er zelfs plezier aan.

Toch is leren niet altijd leuk…


Negatieve stress en de gevolgen:
Door negatieve stressoren kan het ontwikkelingsproces verstoord worden. Dit heeft tot gevolg, dat er niet naar verwachting gepresteerd wordt en dat men in een nederwaartse 
spiraal terecht kan komen van: niet goed presteren- voor dom versleten worden- angst om te falen- negatieve stress- niet goed presteren, enz., enz.
De gevolgen kunnen heel verschillend zijn, zoals :

- moeite hebben met lezen en/of schrijven of andere vaardigheden.
- het niet kunnen toepassen van eerder geleerde regels (bv. Omkering van de b en d)

- concentratieproblemen
- black-outs bij toetsen

- hyperactief gedrag

- niet lekker in 't vel zitten

- een klunzig bewegingspatroon
- allergische reacties
- gepest worden of zelf pesten
- faalangst
- fysieke onbalansen
- autistisch gedrag

Veelal gaat het om negatieve stress die niet goed verwerkt is of wordt.
 

De oorzaken van negatieve stress:
Negatieve stress kan op verschillende manieren veroorzaakt worden. Bijvoorbeeld door chemische stress. Dit houdt in dat er (te) gevoelig gereageerd wordt op bepaalde voedings-stoffen of op ingeademde stoffen.
Ook emotionele stress kan ons lichamelijk en/of geestelijk uit balans brengen. Lichamelijke onbalansen treden ook op als zogenaamde primaire reflexen niet voldoende geďntegreerd worden in het bewegingspatroon. Al deze stressoren werken een harmonieuze cognitieve ontwikkeling tegen.
Maar een heel belangrijke oorzaak van leerproblemen, waar Brain Gym in het bijzonder een antwoord op heeft, is het gebrek aan beweging.Iets waar kinderen en volwassenen steeds meer in verzeild kunnen raken. Dit kan beginnen bij een baby die te lang en te vaak in de Maxi-cosi zit en het kan eindigen bij een volwassene die de gehele dag - met 10 vingers tegelijk - op de computer zit te typen. Door gebrek aan beweging worden de hersenen en de zintuigen te weinig geactiveerd.
Dat kan blokkades in de energie veroorzaken en daardoor het leerproces verstoren.

Hoe werkt BrainGym en wat doet het?
Naast de adviezen die BrainGym geeft op het gebied van chemische stress (allergieën, intoleranties, CARA, huidklachten) en psychische stress (leer- en concentratieproblemen, hyperactief gedrag, faalangst, autisme, ‘niet lekker in het vel zitten’), zijn het vooral fysieke oefeningen en massages die de blokkades in de energie op zullen lossen. Dat gebeurt d.m.v. oefeningen waarbij de eigen middenlijn overgestoken wordt, door eenvoudige (zelf)massages en stretchingoefeningen. De activiteiten zijn geschikt voor iedereen, van elk niveau en van elke leeftijd. Ze zijn gemakkelijk te leren en nemen weinig tijd in beslag.
Op momenten dat er sprake is van leersituaties kan iedereen deze oefeningen - voorwaardenscheppend - uitvoeren. Als er sprake is van negatieve stress die niet zomaar opgelost kan worden, is het mogelijk voor een individuele behandeling te kiezen. 
Door middel van spiertesten (bekend vanuit Touch for Health en Kinesiologie) wordt getest welke (leer)activiteit of beweging negatieve stress veroorzaakt. Vervolgens worden speciale oefeningen uitgetest en uitgevoerd om de blokkades op te lossen.
Door deze bewegingen gaat de energie (weer) stromen tussen beide hersenhelften en van en naar de zintuigen. Het brein en het lichaam gaan beter samenwerken en het leren en leven wordt weer leuk!
BrainGym is perfekt toe te passen in het (reguliere) onderwijs, in de groep en individueel, zowel voorwaardenscheppend als remediërend.


Hoe is BrainGym ontstaan?
Meer dan 20 jaar geleden verrichtte de pedagoog Dr. Paul Dennison (california, USA) onderzoek naar de oorzaken en oplossingen van leerproblemen. Hij ontwikkelde een opzienbarende visie over de relatie tussen bewegingspatronen en leerprocessen. Deze inzichten hielpen hem om later met behulp van kinesiologie een educatief programma te ontwikkelen, namelijk educatieve kinese, ook wel edu-kinesiologie genoemd. Sindsdien zijn er verschillende benamingen en methoden ontstaan voor het werken met dezelfde BrainGym-oefeningen.


Wat is er na BrainGym?
BrainGym (of 'educatieve kinese') is een onderdeel van kinesiologie. Met andere vormen van kinesiologie is het mogelijk dieper in te gaan op geconstateerde blokkades in het energiesysteem, zoals bijvoorbeeld allergieën, angsten, bedplassen, hyperactiviteit. Sommige Brain Gymbegeleiders zijn zelf daartoe opgeleid. Is dat niet het geval, dan is het goed voor dergelijke problemen een gespecialiseerde kinesioloog te raadplegen.
De cursus over de Primaire Reflexen is een voorbeeld van zo’n specialisme.