Websites over BrainGym

www.BrainGym.org en www.BrainGym.eu, de Educational Kinesiology Foundation geeft informatie over het werk van Paul en Gail Dennison

www.touch4health.com, site van John Thie, nu voortgezet door zijn zoon Matthew Thie

www.hofvanaxen.com, site van Coby Schasfoort-Spanbroek, nu voortgezet door Jeroen van Hasselt en Noortje Daems

www.BrainGym.nl, site van Elly de Wildt-Dienske van het Centrum voor LeerGym, over cursussen, lezingen, materialen en accommodatie de Hurnse Gaper.

www.etouchforhealth.com, inhoudelijke informatie Touch for Health + filmpje over spiertesten

 

M.b.t. basisvoorwaarden voor cognitief leren…

www.spelenmoet.nl, over het belang van motorische ontwikkeling ter bevordering van leerprestaties van peuters en basisschoolkinderen.

http://motoriekenleerproblemen.blogspot.com, inspirerende blog van orthopedagoge Thea van Eijk over het verband tussen motoriek en leerproblemen.

 

M.b.t. lichamelijke stress…

www.flash123.nl, beweegkriebels en -tips voor kinderen en volwassenen. Via invullen van beweegwijzer weten of er voldoende bewogen wordt.

www.circuselleboog.nl en www.circusschoolbalans.nl, voorbeelden van circusscholen in Amsterdam en Almere

www.bewegendleren.nl, kalender met spelletjes voor kinderen en ouders om spelenderwijs te ontspannen en daardoor het leren te vergemakkelijken.

www.jantjebeton.nl, steunt initiatieven die speelruimte creëren voor kinderen.

www.vangemerttherapie.nl, foute beeldverwerking bij sommige vormen van dyslexie wordt door aangepaste brillenglazen gecorrigeerd.

www.masgutovamethod.com, site van Dr. Svetlana Masgutova (Polen). Deze Russische doctor in de psychologie ontdekte de relatie tussen ontwikkelingsachterstanden en niet-geïntegreerde reflexen. Met behulp van kinesiologie ontwikkelde zij een methode om deze reflexen alsnog op te nemen in het bewegingspatroon.

www.nvkp.nl, Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken. Informatie en onderzoeken over vaccineren.

 

M.b.t. mentale of emotionele stress…

www.rotsenwater.nl, voor het vergroten van sociale vaardigheden en onderlinge samenwerking, zelfkennis en zelfvertrouwen, voor jongens en meisjes in alle vormen van onderwijs en hulpverlening.

www.sammacentrum.nl, gevoelige kinderen voelen zich door IK-lessen beter in hun vel en minder eenzaam

www.ookzogevoelig.nl, informatie en adviezen voor hoogsensitieve kinderen en hun opvoeders

www.welzijnkinderen.nl, stichting die zich inzet voor kinderen en jongeren, om zich vanuit kwaliteiten en talenten te ontwikkelen. Netwerk van hulpverleners voor kinderen én hun begeleiders.

www.groeiinouderschap.nl, begeleiding voor ouders in het doorbreken van eigen patronen en het verbreden van opvoedingsmogelijkheden.

www.biografiek.nl, de ouderschapscoach helpt ouders met de vraag: hoe waren mijn ouders, wie ben ik als ouder, wie is mijn kind en hoe gaan we met elkaar om? Ook opleiding ouderschapscoach.

www.nieuwetijdskinderen.nl, veelzijdige site met ontelbare vormen van ondersteuning bij de opvoeding van kinderen van deze tijd.

www.earthgames.nl, vernieuwende spelmaterialen en workshops ter bevordering van coöperatief spel.

www.mijnkindonline, actuele informatie, onderzoeken en tips voor internetopvoeding van kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar.

www.adiona.nl, beroepsvereniging voor kindercoaching en –counseling; hulp voor kinderen die het moeilijk hebben, om weer veilig bij zichzelf thuis te komen.

www.burocompane.nl, workshops en cursussen, begeleiding van kinderen en hun opvoeders, om te leren omgaan met (tijdelijke) spanningsvelden in hun leven.

www.dewerelddatbenjij.nl, mediteren in de klas, CD’s + training

www.hallowereld.nl, voorlichtingsprogramma via email, met als doel zwangere vrouwen en jonge ouders te helpen met een gezonde leefstijl en opvoeding.

www.hetgeluksmuseum.nl, komt langs op scholen en laat kinderen uit hun eigen bron ervaren hoe het voelt om gelukkig te zijn en daar achteraan te gaan.

www.kinderinfo.nl, gratis uitwisseling van adviezen en wetenswaardigheden over opvoeding en een gezonde ontwikkeling van kinderen.

www.opgroeieninverbondenheid.nl, met tips en uitwisseling van ervaringen. Gratis te downloaden handboek voor opvoeders die kinderen willen ondersteunen bij het opgroeien in verbondenheid met de 5 levensgebieden: jezelf, de ander, materie, maatschappij en natuur.

www.schatgoed.nl, laat kinderen de schatten in zichzelf ontdekken

www.uiteigenbeweging.nl, vergroten van de psychosociale weerbaarheid van kinderen met hun ouders, met behulp van de methode ‘Ho, tot hier en niet verder’ van Jooske Kool.

www.kids.kennisnet.nl, kinderen in basisschoolleeftijd kunnen hier veilig rondsurfen, spelen en ontdekken.

www.virtuesproject.nl, programma over deugden, waarin opvoeders handvatten krijgen om kinderen te begeleiden bij het ontwikkelen van een stevige spirituele en morele basis.

www.hoebenjijknap.web-log.nl, over meervoudige intelligenties; het belang ervan, met gerichte adviezen.

www.matrixcoaching.nl, over het signaleren van niet-efficiënte leerpatronen en het  inprogrammeren van efficiënte patronen.

www.euronet.nl/Maria J.Krabbestichting, over ervaringen met en de begeleiding van beelddenkers

www.leerdenk.nl, de methode van Feuerstein leert eigen denkstrategieën te analyseren en waar nodig te vervangen door betere.

www.ojemann.nl, voor informatie over beelddenken en het bestellen van de DVD ‘met het oog op beelddenken’.

 

M.b.t. belastende (voedings)stoffen…

www.klassenwater.nl, faciliteren van schoon drinkwater op scholen, om het drinken van water door kinderen en jongeren te stimuleren, plus voor ieder kind een eigen bidon.

www.watermuseum.nl, educatiepakketten voor het basis- en voortgezet onderwijs, in combinatie met museumbezoek.

www.hado.net, de Japanse natuurgeneeskundige Masuru Emoto toont de effecten van muziek en woorden op water, dat na het geluid gekristalliseerd is.

www.onlineschoolfruit.nl, over het gezamenlijk eten van fruit en groenten op school, minstens twee keer in de week. Links naar websites met ideeën voor leuke, gezonde traktaties.

www.happyweightkids.nl, om kinderen te leren wat gezond eten is. Geen afval-programma, maar een doe-cursus.

www.gezondeschool.nl, goede ideeën voor gezonde voedingsgewoonten en bewegingsprogramma’s op school. Leuke lesprogramma’s en informatie om te downloaden.

www.voedingscentrum.nl, door de overheid gesubsidieerde stichting, met veelzijdige praktische voorlichting over gezonde voeding en informatie over projecten op dat gebied.

www.buteyko.nl, methode om door middel van een oppervlakkige ademhaling astmatische reacties te bestrijden.

www.allergieweg.nl,  uittesten en corrigeren van allergische reacties d.m.v. kinesiologie

www.gezondleren.nl, voorlichting over het belang van een goed binnenmilieu op school in verband met leren. Over het herkennen van ventilatieproblemen en het voorkómen ervan.

www.CO2-meter.com, meter om het CO2-gehalte, de temperatuur en de luchtvochtigheid aan te geven, om de nodige ventilatiemaatregelen te kunnen nemen.

 

 

Wetenschappelijk onderzoek

www.annabosman.eu, met wetenschappelijk onderzoek over de relatie tussen motorische
ontwikkeling en cognitief functioneren Prof. dr. Anna M.T. Bosman doet haar onderzoek
aan de Radboud Universiteit Nijmegen, Pedagogische wetenschappen en Onderwijskunde, sectie Orthopedagogiek van leren en ontwikkeling

 

Algemeen

www.teruginbalans.eu, praktijk voor breingym d.m.v. de spellenmethode 'perceptual enrichement'.

www.yokidoki.nl, rust en respect in de klas met kinderyoga. Workshops en trainingen voor ouders en opvoeders in de kinderopvang en in het onderwijs.

www.kinderyoga.nl, opleiding tot docent kinderyoga door Helen Purperhart; schrijfster van verschillende yogaboeken voor kinderen, jongeren en gezinnen.

www.kidsyoga.nl, dynamische en eigentijdse yogalessen voor kinderen en volwassenen, voor thuis en op school.

www.aps.nl, Hart Focus; inzicht in de samenwerking van hart en brein en stimulering ervan met behulp van een computerprogramma.

www.balanstoolbox.nl, dyslectische jongeren wisselen ervaringen en tips uit om de schoolperiode zo goed mogelijk door te komen.

www.detoverboom.nl, 1-jarige opleiding tekenen en spiritualiteit, om als begeleider kinderen meer houvast te geven.

www.kontaktkunstenaar.nl, herstellen van de relatie met kinderen door het herstellen van de relatie met het kind in jezelf.

www.leerkracht.nl, uitwisseling tussen leerkrachten, zoals in een lerarenkamer in het basisonderwijs

www.ouderschapscoach.com, gratis emailadvies over ouderschap, zwangerschap en opvoeding.

www.thuisblijfmoeders.nl, voor uitwisseling en ter bemoediging van moeders (en vaders?) die voorrang geven aan hun gezin in plaats van aan een carrière.

www.welzijnkinderen.nl, netwerk van onderwijsinstellingen en hulpverleners die kinderen en jongeren vanuit hun eigen kwaliteiten en talenten benaderen. Aanvragen van de brochure over een opleiding.

www.lerenleren.nu, initiatief van het Nationaal Team Onderwijs. Hulp bij zelfstandig en gemakkelijk leren: het creëren van een positief zelfbeeld, zelfredzaamheid, intrinsieke motivatie en het aanleren van verschillende (leer)strategieën. Zie ook www.lereniseenmakkie.nl

www.mindmoves.co.za, leuke BrainGym-activiteiten door BrainGym-instructeur in Zuid-Afrika.

www.hartenziel.nl, actuele informatie over de werking van het brein, op een aantrekkelijke manier gepresenteerd.