Links

www.braingymnederland.nl
samenwerkingsverband Nederland, instructeurs voor individuele begeleiding

www.slimmermetbraingym.nl
samenwerking Elly Dienske en Monique de Groote, protocol leesproblemen

www.braingymbelgium.be
samenwerkingsverband België, organiseert inspiratiedagen en verzorgt vertalingen

www.braingym.org
Faculty Brain Gym® International VS , officiële beheerder van het Brain Gym materiaal

www.topki.nl
Trainings Organisatie Professionele Kinesiologie

www.welkin.nl
Welkin Kinesiologie College, professionele scholing in kinesiologie

www.schoolvoorkinesiologie.nl
Nederlandse opleiding op HBO niveau

www.descarabee.nl
cursus kindergezichten lezen door Alie Relker

www.wsk-kleuteronderwijs.nl
Werk- en Steungroep komt op voor aansluitend (kleuter)onderwijs

www.gezondeschool.nl
gezondheidsbevordering in alle vormen van onderwijs