Negatieve gevolgen van stress

Ontstaan van stress

Door allerlei oorzaken kan de neurologische en psychologische ontwikkeling van een kind verstoord raken en kunnen ouders en andere opvoeders zich in de loop van de tijd zorgen maken over de vraag of dit kind wellicht speciale hulp nodig heeft. Als later op de basisschool blijkt dat het kind niet goed meekomt met de groep en in een neerwaartse spiraal terecht komt van niet goed presteren- zich dom voelen- angst om te falen- negatieve stress, wordt duidelijk dat het leren niet vanzelf zal gaan en dat er extra hulp nodig is.

Eén van de redenen dat jongens vaker dan meisjes moeite kunnen hebben om mee te komen in groep 3 is dat hun neurologische ontwikkeling langzamer verloopt en dientengevolge soms nog niet klaar is voor leren lezen en schrijven op het moment dat het aangeboden wordt. Zij hebben in dat geval gewoon nog meer tijd nodig om in de ruimte te spelen en te bewegen om op die manier de 3-dimensionele ontwikkeling van hun brein en zintuigen te laten rijpen. Als ze voortijdig in groep 3 terecht zijn gekomen kunnen 3-dimensionale activiteiten in het algemeen en die van Brain Gym® in het bijzonder alsnog de verdere ontwikkeling ondersteunen. Bij een vertraagde ontwikkeling van de lateraliteit kan Brain Gym helpen om tot een definitieve keus te komen voor de dominantie van zintuigen en ledematen, ten bate van bijvoorbeeld oog-hand coördinatie.

Er is een groot verschil tussen leerlingen die te lang spellend blijven lezen en degenen die te slordig lezen. Dat heeft te maken met de kant van het brein die niet volledig meedoet, rechts of links. De spellende lezers vallen het eerste uit en vragen daardoor om hulp, de slordige lezers kunnen nog een hele tijd door met de context van het verhaal en vallen pas uit op het moment dat er vreemde talen (geen context) geleerd moeten worden.

Gevolgen van stress

De gevolgen van verstoringen in de ontwikkeling kunnen heel verschillend zijn, zoals :

– moeite hebben met lezen en/of schrijven of andere vaardigheden
– moeite met hanteren van ‘gereedschappen’ zoals de pengreep
– het niet kunnen toepassen van spellingsregels
– hardnekkige omkering van letters en cijfers, zoals de b en d en 56 en 65
– concentratieproblemen
– black-outs bij toetsen
– hyperactief of juist dromerig gedrag
– niet lekker in ’t vel zitten
– een klunzig bewegingspatroon
– moeite met het verschil tussen links en rechts
– allergische reacties
– gepest worden of zelf pesten
– faalangst
– fysieke disbalans
– autistisch gedrag

Gevolgen gebrek aan beweging

Niet alleen structurele verstoringen in het ontwikkelingsproces zorgen voor blokkades in leerprestaties, ook een actueel gebrek aan beweging doet dat. Als het lichaam te lang stil heeft gezeten en lui geworden is, wordt het brein dat ook. Door te lang stilzitten wordt het zenuwstelsel traag en kan er niet meer helder gedacht worden. Brain Gym activiteiten helpen op zo’n moment om op een leuke manier snel en efficiënt weer nieuwe energie te krijgen.

'Fit en Slim met LEERGYM'

Wil je graag meer weten over wat BrainGym® is en wat het voor jou als leerkracht, individueel begeleider of ouder en je kind(eren) kan doen? Download hier 3 oefeningen + de eerste 20 bladzijden van het boek 'Fit en slim met Leergym', geschreven door Elly Dienske.