Over Brain Gym

Informatie voor groepsleerkrachten

Als je in het verhaal ‘waarom Brain Gym®’ iets herkend hebt van de problemen in je groep, dan lees je hier hoe de fysieke bewegingen en activiteiten van Brain Gym je kunnen helpen om daar iets aan te doen. Het is fijn om tussen de lessen door even van de stoel af te komen en te bewegen. Er zijn speciale Brain Gym bewegingen voor technisch lezen, voor spellingsoefeningen en andere vakken. Bij schrijven moet het zenuwstelsel andere verbindingen leggen (oog-hand coördinatie) dan bijvoorbeeld bij rekenen.

De bewegingen stimuleren de samenwerking tussen links en rechts en zorgen er voor dat een kind duidelijk dominante kanten kan kiezen in het lichaam, zoals de hand om mee te schrijven en de voet om mee te schoppen, maar ook voor de keuze van een leidend oog en oor. Ze hebben effect op het hele bewegingspatroon en daarmee op het leervermogen. Brain Gym-bewegingen zijn een inhaalmanoeuvre daar waar de natuurlijke ontwikkeling niet helemaal goed verlopen is.

Brain Gym kan helpen om structurele blokkades op te lossen, maar ook om een oppepper te geven aan het zenuwstelsel wanneer we te lang hebben stil gezeten en er wat beweging nodig is. Dat geldt niet alleen voor de kinderen, maar ook voor ons als volwassenen. Een goede reden om van de stoel af te komen en met elkaar een paar specifieke Brain Gym-activiteiten uit te voeren en daarmee plezier te beleven!

Brain Gym is perfect toe te passen in het onderwijs, in de groep en individueel, zowel voorwaardenscheppend als remediërend. In de cursus leer je behalve de oefeningen ook de theoretische achtergronden van de werking van het brein, wat ook van pas komt in je verdere onderwijs aan kinderen.

In de één-op-één situatie kan nog beter ingegaan worden op de specifieke behoeften van kinderen door uit te testen welke activiteiten het meest geschikt zijn om de energie (weer) op gang te brengen. De specifiek gerichte bewegingen zijn voorwaardenscheppend en eventueel corrigerend. Ze maken de weg vrij voor de volgende activiteit. In een Brain Gym-cursus leer je deze manier van testen.