Elly Dienske

Wie ben ik en wat doe ik?

‘Als leerkracht in het onderwijs werd ik altijd het meest geraakt door leerlingen die meer in hun mars hadden dan ze konden laten zien en daar ongelukkig over waren. Dat gold voor alle leeftijden, van kleuters tot en met adolescenten. Op dit moment beleef ik iets dergelijks bij het lesgeven aan volwassenen die ontdekken hoe fijn het is om iets te leren waar ze blij van worden. Elke deelnemer op zich ontdekt hoe het komt dat niet alle activiteiten als vanzelf soepel gaan én het belangrijkste in dit verband, hoe Brain Gym-oefeningen de weg vrijmaken om ‘alles er uit te laten komen wat er in zit’. De verwondering die dat iedere keer weer teweeg brengt is mijn grootste drijfveer om door te gaan met lesgeven in Edu-kinesiologie.

Meer dan vijfentwintig jaar geleden begon voor mij het proces van verbazingwekkende ontdekkingen op dit gebied. Ik werkte met kinderen en volwassenen aan hun allergieën, intolerante reacties op voeding en op wat ingeademd wordt, niet-geïntegreerde reflexen, depressies en natuurlijk aan leer- en gedragsproblemen. Uiteindelijk ben ik weer helemaal terug bij waar ik me het meest thuis voel, het onderwijs dus. Bij het lesgeven aan mensen die met Brain Gym® zichzelf en anderen in balans brengen om daarna optimaal ‘uit de verf’ te kunnen komen. Vele jaren ervaring leerden mij om boven de stof te staan en niet alles zelf te willen doen. Voor de andere specialisaties binnen de kinesiologie wijs ik dus de weg naar goede opleiders.

Ook het ontwikkelen van materialen en het schrijven van het boek ‘Fit en Slim met LeerGym’ is een voortdurende bron van inspiratie. Binnen het BrainGym Trainingscentrum ontwikkelde ik samen met een collega-instructeur een programma voor afgestudeerde Brain Gym-begeleiders, om hulp te bieden aan leerlingen met lees- en andere leerproblemen en de daaruit voortvloeiende gedragsproblemen.

WSK

De landelijke Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs maakt zich sterk om op te komen voor goed onderwijs aan het jonge kind. Dat wil zeggen onderwijs dat aansluit op het niveau van hun ontwikkeling. Ik geef lezingen op ouderavonden en studiedagen van scholen en de kinderopvang, om het belang van bewegen en spelen te onderbouwen met een theoretische uiteenzetting over de werking van het brein. En in aansluiting daarop de aanbeveling dat kleuters nog geen schoolkinderen zijn en alle ruimte en tijd behoren te krijgen om te spelen. Bovendien een pleidooi voor het faciliteren van bewegingsactiviteiten, zowel binnen als buiten op het speelplein. Er is gelukkig een mentaliteitsverandering gaande om de prestatiedrang binnen het onderwijs te keren. Evenals het doorgeven van de Brain Gym-methode zal ik me daar zo lang als het kan met hart en ziel voor inzetten’.

'Fit en Slim met LEERGYM'

Wil je graag meer weten over wat BrainGym® is en wat het voor jou als leerkracht, individueel begeleider of ouder en je kind(eren) kan doen? Download hier 3 oefeningen + de eerste 20 bladzijden van het boek 'Fit en slim met Leergym', geschreven door Elly Dienske.