Privacyverklaring

Privacyverklaring Centrum voor LeerGym

Via dit Privacy Beleid informeert Centrum voor LeerGym jou over de wijze waarop binnen onze organisatie wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Centrum voor LeerGym is de verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij respecteren jouw privacy en wij houden ons aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Welke gegevens worden verwerkt?

Centrum voor LeerGym verwerkt de persoonsgegevens die we van jou ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij aanmelding voor een cursus, een aankoop in onze leergymwebwinkel, aanvraag van informatie, aanmelding voor onze nieuwsbrief of als je op andere wijze contact met ons opneemt. Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: jouw naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot de cursus waarvoor je je hebt aangemeld, inclusief betalingsgegevens en overige informatie die je aan ons verstrekt.

Voor welke doeleinden worden jouw gegevens verwerkt?

Centrum voor LeerGym gebruikt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • de registratie en administratieve afhandeling van jouw deelname aan de door jou gekozen cursus of het door jou gekochte BrainGym artikel in de leergymwebwinkel;
  • het verzorgen van de door jou gekozen cursus;
  • om jou onze nieuwsbrief toe te zenden; en
  • om jou de door jou gevraagde inlichtingen te verstrekken en op jouw vragen te reageren.

Centrum voor LeerGym zal jouw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij je daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven aan Centrum voor LeerGym of indien Centrum voor LeerGym daartoe wettelijk verplicht is.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internetbrowser op jouw computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina’s je bekijkt en welke opties je gebruikt. Wij gebruiken deze gegevens onder andere om onze website gebruiksvriendelijker te maken. De gegevens zijn geanonimiseerd en zijn niet naar jou te herleiden. Je kunt jouw internetbrowser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kun je het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van onze website gebruikmaken.

Beveiliging en bewaartermijn

Jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. Centrum voor LeerGym bewaart jouw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden en mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Inzage, correctie en verwijdering

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een gespecificeerd verzoek tot Centrum voor LeerGym richten door een e-mail te sturen naar info@braingym.nl, onder vermelding van jouw naam en adres. Centrum voor LeerGym zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Centrum voor LeerGym de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen.

Wijzigingen

Centrum voor LeerGym kan dit Privacy Beleid wijzigen. We raden dan ook aan dit Privacy Beleid regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Dit Privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op 25-10-2018.